Krátké video představení firmy a nabízených služeb

Historie

Společnost GEOMETRA – zeměměřická kancelář s.r.o. vznikla v květnu 1997. Firmu založili bývalí pracovníci Geodézie Brno, a.s.

Pracovníci firmy mají dlouholeté zkušenosti v oblasti geodézie a katastru nemovitostí. Pracovali u Geodézie Brno, a.s., Katastrálního úřadu Kyjov a Hodonín, Pozemkového úřadu Hodonín

Vybavení

Specializace

Osvědčení o odborné způsobilosti  G-01

Osvědčení o odborné způsobilosti  G-03

Osvědčení způsobilosti k montáži konzolových zajišťovacích značek typu ZZ1 a ZZ2

Certifikáty a certifikační značka

Certifikát ISO 9001 Certifikát ISO 14001

Certifikát ISO 14001 Certifikát G-01 Dudešek Certifikát G-01 Lovecký Certifikát G-01 Putna Certifikát G-01 Pliska Certifikát G-02 Stokláska