Služby

 • polohopisná a výškopisná měření
 • geometrické plány
 • vytyčování hranic pozemků
 • inženýrská geodézie
 • vytyčení, zaměření a pasport budov
 • zaměřování jeřábových drah
 • sledování svislého posunu staveb
 • výpočet kubatur, tvorba příčných a podélných řezů
 • speciální geodetické práce
 • činnost hlavního geodeta zhotovitele stavby
 • zpracování geodetické dokumentace pro České dráhy (část I)
 • poradenská a konzultační činnost v katastru nemovitostí

Kontaktní formulář